As an artist painting is my way to express what lives inside me, my emotions come out through my paintings. Though when I feel I’m locked inside and unable to come close to my emotions,painting becomes a painful and energy consuming process instead of a liberating one. I even can’t feel which emotions want to come out …

Is it anger or grief or fear or love or joy ? – it often is so overwhelming. Fortunately I can approach this source by making paper collages or work with clay or make objects with pieces of glass or mosaic or wood It helps me to concentrate and stay focussed and remain in the inner ‘me’….it helps me to center. Out of this process most beautiful creations come out.

Als kunstenares is schilderen mijn manier om uiting te geven aan wat er in mij leeft, mijn emoties vinden een uitweg via mijn schilderijen. Wanneer er echter een blokkade is om bij mijn emoties te komen is schilderen voor mij een pijnlijk en energie verslindend proces. Er zijn dan zo veel gevoelens dat ik niet weet of kan voelen welke emoties naar buiten willen- soms is het niet duidelijk of het gaat om angst, verdriet, woede, liefde of blijdschap.

Het is vaak zo overweldigend. Gelukkig kan ik langs zijwegen bij deze bron komen door het maken van collages of werken met klei of het maken van objecten in mozaïek of glas, het helpt mij om me te concentreren en bij mijzelf te blijven en mijn midden te vinden.
Ook hieruit ontstaan prachtige creaties.